Thoughts from the Loo

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Saturday, February 22, 2003

 
[H][P] A da Sabor biramo kao porotu?

Oduvijek sam tvrdio da je problem s politikom i političarima negativna selekcija: u Saboru, vladi, pa i najmanjem mjesnom odboru često završavaju upravo ljudi čije bi ambicije i ljubav prema vlasti trebali biti diskvalicirajući. Ako znate engleski, pogledajte ovaj člančić Charlesa Strossa, škotskog pisca. Za ostale, ideja je da se Gornji dom britanskog Parlamenta (kojeg Blair pokušava reformirati, ali mu ne ide) niti imenuje niti bira, već da se, jednom godišnje, jedna petina sastava izabere nasumce, iz biračkih spiskova. Tako "izabrani" zastupnici bi dobili godinu dana školovanja o osnovama prava, zakonodavstva, uprave i sl, kao i tehničku podršku "stručnih službi" (o čemu naši zastupnici mogu samo sanjati), nakon čega bi pet godina služili manje-više za obuzdavanje profesionalnih političara u Donjem domu. Plaća i pravo na mirovinu bi bili takvi da čovjek nije na šteti ako ga zapadne zastupnička dužnost.

Što mislite?Comments: Post a Comment